Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Informacja o unieważnieniu postępowania: Budowa instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Mielec.

Informacja o unieważnieniu postępowania: Budowa instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Mielec.

Dotyczy: postępowania na „Budowę instalacji chłodu oraz wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania klimatyzacji w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Mielec ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec. Zamówienie realizowane na podstawie projektu budowlanego pt. „Budowa klimatyzacji w budynku biurowym. Kategoria obiektu XVI”.

Postępowanie prowadzono w procedurze konkurencyjnej (ogłoszenie o zamówieniu), zgodnie z §4 regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych, wprowadzonego Zarządzeniem nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec z dnia 04.03.2021.


Termin składania ofert ustalono na dzień: 09.08.2021 r., godz. 10:00.
W wyżej wymienionym terminie nie wpłynęły żadne oferty, w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.
Na dole strony w strefie do pobrania zamieszczono stosowną informację.