Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nasza Smarkata została rezerwatem!

Nasza Smarkata została rezerwatem!

W dniu 2 kwietnia br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie  podpisał zarządzenie w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody „Dolina Smarkatej”. To trzeci rezerwat przyrody na terenie Nadleśnictwa Mielec, a 99 w obszarze województwa podkarpackiego.

Smarkata to niewielka rzeka na terenie gmin Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim. O jej wyjątkowym charakterze świadczą liczne meandry i starorzecza zwane lokalnie „smarkaczyskami” i bagna oraz fakt, że jest jedną z ostatnich już dzikich, nieuregulowanych (na odcinku przebiegającym przez Lasy Państwowe) rzek w północnej części Kotliny Sandomierskiej. To właśnie ten naturalny charakter, zachowany dzięki kilkudziesięcioletniej pracy tutejszych leśników, oraz niezaburzone procesy fluwialne i torfotwórcze stanowią przedmiot ochrony nowopowstałego rezerwatu przyrody.

Rezerwat obejmuje najcenniejszy i najbardziej urokliwy fragment doliny rzeki Smarkatej i zajmuje powierzchnię 55,94 ha. Na otaczającym dolinę drzewostanie wyznaczono otulinę, o łącznej powierzchni 155,11 ha. Obszary te znajdują się na terenie dwóch Nadleśnictw Mielec i Nowa Dęba.

Jest to rezerwat krajobrazowy. Należy zwrócić uwagę, że rezerwat nie jest udostępniony dla odwiedzających - nie posiada wyznaczonych szlaków turystycznych.

„Pełnoprawnym” rezerwatem "Dolina Smarkatej" stanie się po 14 dniach od opublikowania zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.