Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o możliwości wydzierżawienia gruntu

Ogłoszenie o możliwości wydzierżawienia gruntu

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz Zarządzeniem nr 15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec z dnia 08.04.2020 r., załącznik nr 1 – Regulamin w sprawie zasad dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Mielec §4 ust.
1-2 informuję, że Nadleśnictwo Mielec posiada do wydzierżawienia następujące grunty:

Lp

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki ewidencyjnej

Adres leśny

Rodzaj użytku

Powierzchnia

[ha]

1

Tuszów Narodowy

Czajkowa

1517/2

04-17-1-02-1-b-00

B

0,0783

 

Zainteresowani mogą składać wnioski o dzierżawę na wymienione grunty w siedzibie Nadleśnictwa Mielec do dnia 13.04.2024 r. Umowy na wydzierżawienie gruntów na cele rolne zostaną zawarte na czas nieokreślony.