Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Remont drogi gminnej w Czajkowej częściowo ze środków Funduszu Leśnego

Remont drogi gminnej w Czajkowej częściowo ze środków Funduszu Leśnego

            W dniu 5 stycznia 2022 roku Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz i Hubert Sobiczewski nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej Czajkowa Leśnictwo w km 0+000 – 1+513,50”. Umowa powstała na podstawie Porozumienia nr 35/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. zwartego pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Mielec. Całość inwestycji zostanie wykonana na zlecenie i koszt Gminy Tuszów Narodowy pełniącej funkcję Inwestora Wiodącego przy współudziale środków finansowych pochodzących z Funduszu Leśnego.

           Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę 773 727,43 zł. Wkład finansowy z FL wynosi ponad 600 000 zł, co stanowi 80% przewidywanej wartości całej inwestycji. Remont przyniesie wiele korzyści nie tylko dla mieszkańców Czajkowej, ale i dla Nadleśnictwa Mielec. Droga ta stanowi m.in ciąg komunikacyjny do kancelarii Leśnictwa Czajkowa i do dojazdów pożarowych nr 9 i 19. Polepszenie jej stanu technicznego ułatwi poruszanie się po drodze mieszkańcom, a w wyjątkowych sytuacjach np. pożaru przyspieszy dojazd straży pożarnej zarówno w obrębie Nadleśnictwa Mielec i Nadleśnictwa Nowa Dęba.
Termin realizacji zadania ustalono na okres styczeń – wrzesień 2022 r.