Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Śladami leśnej kolejki -wernisaż i oficjalne otwarcie ścieżki rowerowej

Śladami leśnej kolejki -wernisaż i oficjalne otwarcie ścieżki rowerowej

Ostatni weekend maja w Nadleśnictwie Mielec obfitować będzie w wydarzenia organizowane z okazji 100-lecia Lasów Państwowych. Będzie coś dla miłośników starych fotografii, kolejek leśnych, lubiących czytać książki, a nawet dla rowerzystów. Wszystko to za sprawą działań nadleśnictwa mających na celu utrwalenie historii lasów, leśników i chorzelowskiej kolejki leśnej oraz losów ludzi pracujących przy jej obsłudze.

Pierwsze z nich to wernisaż wystawy fotografii związanej z chorzelowską kolejka leśną, funkcjonującą niegdyś w mieleckich lasach. Wernisaż odbędzie się w dniu 24 maja o godzinie 18:00 w sali konferencyjno-wystawienniczej przy Nadleśnictwie Mielec. Podczas wernisażu zaprezentowana zostanie książkowa publikacja pt. „Wąskim torem przez Puszczę Sandomierską” autorstwa Marka Radkowskiego, lokalnego regionalisty i miłośnika kolei.

 Drugie wydarzenie odbędzie się 26 maja na terenie leśnictwa Mościska i będzie to oficjalne otwarcie przyrodniczo-historycznej ścieżki rowerowej „Śladami leśnej kolejki”. Wydarzenie to połączone zostanie z rajdem rowerowym po trasie ww. ścieżki.

Otwarcie ścieżki i start rajdu odbędą się w Miejscu Postoju Pojazdów „Podróżnik” w Szydłowcu: https://maps.app.goo.gl/M9MrkeYryj7ZXgib7

Metą rajdu i miejscem zakończenia imprezy będzie Budka Pateracka: https://maps.app.goo.gl/wdQYoCH8wa78u4mh9

Dla chętnych do udziału w rajdzie proponujemy 3 trasy:

Trasa nr 1 – Długa, z Podróżnika do Czarnego Mostu, przez Czajkową do Budki Paterackiej. Łącznie ok. 36* km;

Trasa nr 2 – Średnia, z Podróżnika do Czarnego Mostu i z powrotem do Budki Paterackiej. Łącznie ok. 23* km;

Trasa nr 3 – Krótka, ale wymagająca, z Podróżnika do Budki Paterackiej – ok. 8,5* km.

*Do długości z tras należy dodać ok. 8,5 km drogi powrotnej z mety do miejsca startu (tj. z Budki Paterackiej do Podróżnika).

UWAGA! Trasy 1, 2 i 3, ze względu na warunki terenowe nie są dedykowane dzieciom poniżej 12 roku życia, jak również osobom poruszającym się z przyczepką rowerową.

Udział w rajdzie jest bezpłatny, jedyne co musisz zrobić to zapoznać się z regulaminem wydarzenia i wysłać zgłoszenie na adres: sladamilesnejkolejki@gmail.com

Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokładne zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Rajdu z okazji otwarcia ścieżki rowerowej „Śladami leśnej kolejki” (do pobrania u dołu strony).

Zgłoszenie mailowe musi zawierać imię, nazwisko, wiek uczestnika oraz wybór trasy na której zamierza startować oraz poniższe oświadczenia:

a. Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rajdu z okazji otwarcia ścieżki rowerowej „Śladami leśnej kolejki”;

b. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji Rajdu z okazji otwarcia ścieżki rowerowej „Śladami leśnej kolejki”, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);

c. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku.

d. Oświadczam o braku przeciwwskazań do udziału w Rajdzie z okazji otwarcia ścieżki rowerowej „śladami leśnej kolejki” (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej - Dz. U. z dnia 20 września 2001 r.) Oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w Rajdzie z okazji otwarcia ścieżki rowerowej „Śladami leśnej kolejki” i startuję na własną odpowiedzialność.

Mail zwrotny od koordynatora jest potwierdzeniem zakwalifikowania do rajdu (Uwaga! koordynator potwierdza przyjęcie zgłoszenia w dni powszednie, w godzinach 7:00-15:00).

Zapisy prowadzone będą do dnia 23 maja 2024 r. do godz. 12:00 lub do wyczerpania miejsc, tj. 150, o czym organizator poinformuje na swojej stronie internetowej i facebooku. Dla pierwszych 150 zapisanych osób zapewniony będzie posiłek.

Na dole strony znajduje się Regulamin Rajdu rowerowego z okazji otwarcia ścieżki rowerowej „Śladami leśnej kolejki”

 

Organizatorem wydarzenia jest:

Nadleśnictwo Mielec

Podmioty wspierające:

Stowarzyszenie Trasy Rowerowe Mielec

Stowarzyszenie Chodźmy na rower

Stowarzyszenie Kolarskie STAL MIELEC

Urząd Gminy Mielec

Dobre z Lasu

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Podkarpackiego

Koła PTL i SITLiD przy Nadleśnictwie Mielec

 

Wydarzenia objęte patronatem honorowym przez Janusza Starzaka Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, organizowane są z okazji 100-lecia Lasów Państwowych.

 

Tekst: Magdalena Różycka