Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Mielec.

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Mielec.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 130 000 złotych

Budowa instalacji chłodu oraz wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania klimatyzacji w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Mielec ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec.

Zamówienie realizowane na podstawie projektu budowlanego pt. „Budowa klimatyzacji w budynku biurowym. Kategoria obiektu XVI”.

Nadleśnictwo Mielec zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Zamawiający:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Mielec, ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec
REGON: 690026976; NIP 817-00-05-940,
adres strony internetowej: https://mielec.krosno.lasy.gov.pl/
e-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl

działając na podstawie  §4 regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych, wprowadzonego Zarządzeniem nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec z dnia 04.03.2021, ogłasza postępowanie na „Budowę instalacji chłodu oraz wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania klimatyzacji w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Mielec ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec. Zamówienie realizowane na podstawie projektu budowlanego pt. „Budowa klimatyzacji w budynku biurowym. Kategoria obiektu XVI”.


Poniżej w sekcji "pliki do pobrania" opublikowano pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami.