Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie?

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Stałe miejsca, gdzie wolno rozpalać ogniska wyznacza nadleśniczy poprzez „techniczne zagospodarowanie lasu w celach turystyczno-wypoczynkowych”: np. przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich. Stałe miejsca są naniesione na mapy, którymi posługują się osoby monitorujące zagrożenie pożarowe lasu.

Nadleśniczy może wydać także czasowe, pisemne  pozwolenie na rozpalenie ogniska. Określa wtedy dokładne miejsce rozpalenia ogniska, sposób jego zabezpieczenia i osobę odpowiedzialną. Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesie i jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką.

Wzór podania o rozpalenie ogniska jest do pobrania u dołu strony.


Nadleśnictwo Mielec dysponuje czterema miejscami, gdzie można rozpalić ognisko:

- Polana Marakana w Leśnictwie Cyranka (X: 50° 17´ 33˝ N, Y: 21° 29´ 35˝ E),

- Polana Podróżnik w Leśnictwie Mościska (X: 50° 18´ 53˝ N, Y: 21° 30´ 30˝ E),

- Miejsce zatrzymania Malinie w Leśnictwie Malinie (X: 50° 20´ 32˝ N, Y: 21° 30´ 55˝ E),

- Miejsce zatrzymania Czajkowa w Leśnictwie Czajkowa (X: 50° 22´ 26˝ N, Y: 21° 33´ 19˝ E).