Wydarzenia Wydarzenia

IV Mielecki Leśny MiniRajd Rowerowy

22 czerwca 2014 r. na terenie lasów Nadleśnictwa Mielec odbędzie się IV Mielecki Leśny MiniRajd Rowerowy. Imprezę organizuje tradycyjnie Mielecki Klub Górski „Carpatia”, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893” w Mielcu, a organizatorów wspierają: Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki, Nadleśnictwo Mielec, Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przy Nadleśnictwie Mielec oraz Mielecka Rowerowa Masa Krytyczna.

 

Patronat Honorowy nad Imprezą objął Starosta

Powiatu Mieleckiego.

W tegorocznej edycji imprezy rowerzyści wystartują na 4 trasach zróżnicowanych pod względem długości i stopnia trudności. Wszystkie trasy poprowadzone zostaną przez najatrakcyjniejsze zakątki mieleckich lasów.

Miejsce startu zaplanowano na parkingu koło siedziby Nadleśnictwa Mielec przy ulicy Partyzantów 11 w Mielcu.
Godzina rozpoczęcia imprezy to 8:30.
Od godziny 8:30 odbywać będzie się wpisywanie uczestników na listy startowe,
na cztery trasy MiniRajdu.


Godziny startu poszczególnych tras:


9:00 – start rowerzystów na trasie nr 4 (długość 55 km)

9:30 – start rowerzystów na trasie nr 3 (długość 25 km)


10:30 – start rowerzystów na trasie nr 2 (długość 22 km)


11:00 – start rowerzystów na trasie nr 1 „Rodzinnej" (długość 10 km)


Uwaga godziny startu na poszczególnych trasach mogą ulec zmianie
o czym organizatorzy poinformują wcześniej wszystkich zainteresowanych.

Mapki do ściągnięcia w formacie .jpg na dole strony.


O godzinie 10:00 odbędzie się oficjalne rozpoczęcie imprezy i powitanie
przybyłych uczestników przez przedstawicieli organizatorów oraz członków
komitetu honorowego


Meta rajdu zlokalizowana będzie na terenie miejsca zatrzymania
„Marakana" w leśnictwie Cyranka (niedaleko budowanej obecnie drogi
obwodowej Mielca). W zależności od długości trasy przyjazd poszczególnych
grup planowany jest w godzinach między 12:30 a 14:00, kiedy to odbędzie się
rozdanie pamiątkowych gadżetów, upominków oraz wręczenie nagród
ufundowanych przez sponsorów. Na miejscu zaplanowano ognisko ze
skromnym poczęstunkiem.

 

Komitet Honorowy IV Mieleckiego Leśnego MiniRajdu Rowerowego:

 

Andrzej Chrabąszcz – Starosta Powiatu Mieleckiego,

Janusz Chodorowski - Prezydent Miasta Mielca,

Kazimierz Gacek – Wójt Gminy Mielec,

Elżbieta Wróbel – Wójt Gminy Niwiska,

Eugeniusz Galek – Wójt Gminy Cmolas,

Andrzej Głaz – Wójt Gminy Tuszów Narodowy,

Henryk Sytner – Redaktor Programu III Polskiego Radia, promujący od lat w swoich programach aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,

Hubert Sobiczewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec,

Jakub Hoszowski – Medalista mistrzostw Polski w kulturystyce federacji NAC. Aktualny vice mistrz Polski,

Jacek Tejchma - Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu,

Jan Kłodowski – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu,

Tadeusz Tomczyk – Prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół 1893" w Mielcu,

Jerzy Piotr Krakowski – Prezes Mieleckiego Klubu Górskiego „Carpatia,"

Zygmunt Kołodziej – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu,

Borys Świć – Przedsiębiorca, społecznik, aktywnie wspiera Mielecki Leśny MiniRajd Rowerowy od początku istnienia imprezy.

Cele imprezy:

- Promocja zdrowego trybu życia i ruchu na świeżym powietrzu,

- Popularyzacja sportu i turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,

- Promowanie walorów turystyczno-krajobrazowych lasów Nadleśnictwa Mielec,

- Popularyzacja szlaków i ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych znajdujących się na terenie lasów Nadleśnictwa Mielec,

- Uwrażliwienie społeczeństwa na problemy związane z ochroną środowiska, przyrody ojczystej, zaśmiecaniem lasów i profilaktyką przeciwpożarową w lasach

- Integracja społeczności lokalnej i regionalnej.

Warunkami uczestnictwa w naszej imprezie jest zapoznanie się z Regulaminem imprezy i jego akceptacja, dokonanie drogą mailową rejestracji  do dnia 18 czerwca 2014 r. do godziny 15:00 na adres pawel.ziobron@krosno.lasy.gov.pl oraz otrzymanie od koordynatora imprezy potwierdzenia mailowego zapisania na minirajd.

Zgłoszenie uczestnictwa musi zawierać: imię, nazwisko, nr PESEL uczestnika i nr trasy na której osoba chce wystartować.

 

Dodatkowo w wiadomości należy zawrzeć oświadczenie o treści:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem IV Mieleckiego Leśnego MiniRajdu Rowerowego i zaakceptowałem/am jego zapisy.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji IV Mieleckiego Leśnego MiniRajdu Rowerowego, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Udział w rajdzie mogą brać osoby pełnoletnie, zaś osoby nieletnie mogą brać udział pod opieką osoby pełnoletniej bądź po dostarczeniu podpisanego oświadczenia rodziców ze zgodą na udział dziecka w imprezie. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zapisu w siedzibie Nadleśnictwa Mielec przy ul. Partyzantów 11 w Mielcu.

 

Potwierdzeniem zapisania osoby na imprezę jest mail zwrotny od koordynatora imprezy.