Wydarzenia Wydarzenia

VII Mielecki Leśny MiniRajd Rowerowy

Zapraszamy Państwa do udziału w VII edycji popularnej imprezy rowerowej organizowanej przez Mielecki Klub Górski Carpatia oraz Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 1893 w Mielcu w mieleckich lasach. Organizatorów wspiera Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Nadleśnictwo Mielec.

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli: Starosta Powiatu Mieleckiego Pan Zbigniew Tymuła oraz Prezydent Miasta Mielca Pan Daniel Kozdęba. 

W tym roku na uczestników imprezy czeka do wyboru 6 tras zróżnicowanych pod względem długości i stopnia trudności. Na imprezę obowiązują zapisy.

Informujemy, że ruszyły zapisy

na VII Mielecki Leśny MiniRajd Rowerowy

Będą się one odbywać drogą elektroniczną, na adres: lesnyminirajd2017@o2.pl.

Mail do koordynatora musi zawierać nazwisko i imię, numer pesel, wybór jednej z tras rajdowych oraz oświadczenia:

- Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem VII Mieleckiego Leśnego MiniRajdu Rowerowego.

- o braku przeciwwskazań ze względów zdrowotnych  do udziału w VII Mieleckim Leśnym MiniRajdzie Rowerowym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej - Dz. U. Nr 101,poz.1095) z dnia 20 września 2001 r.)

- Oświadczenie o zdolności do udziału w VII Mieleckim Leśnym MiniRajdzie Rowerowym i starcie na własną odpowiedzialność.

  • Zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji VII Mieleckiego Leśnego MiniRajdu Rowerowego, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922, z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
  • Zgodę rodziców, opiekunów prawnych na udział w Rajdzie małoletnich

Mail zwrotny od koordynatora jest potwierdzeniem zakwalifikowania na uczestnika rajdu.

Zapisy prowadzone będą do dnia 30 czerwca 2017 r. (piątek) do godz. 15:00.

Regulamin VII Mieleckiego leśnego MiniRajdu Rowerowego oraz mapki z trasami tegorocznej edycji imprezy są dostępne do pobrania na dole strony.