Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dzikie zwierzęta pomiędzy zabudowaniami na terenie miasta

Dzikie zwierzęta w miejscowościach pomiędzy domami czy blokami, to rzeczywistość, która coraz częściej dotyka nas wszystkich – mieszkańców i leśników.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy, a więc również spraw związanych z dziko żyjącą zwierzyną, która przemieszcza się pomiędzy zabudowania.

W związku z tym odpowiedzialność za zwierzynę i podejmowanie wszelkich interwencji związanych ze zwierzyną znajdującą się na terenie gminy lub miasta spoczywa na właściwej gminie lub właściwym mieście.  

Warto wiedzieć, że gatunki objęte ochroną prawną są w gestii regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska, gatunki wpisane na listę zwierząt łownych – Polskiego Związku Łowieckiego, który zarządza ich populacjami w ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Mielec wszystkie obwody są wydzierżawione kołom łowieckim. Leśnicy nie prowadzą gospodarki łowieckiej, nie są też organem właściwym w kwestii zarządzania gatunkami chronionymi.

Mapa zasięgów poszczególnych kół łowieckich dostępna jest tutaj: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy - Mapy BDL – Mapa łowiectwa.