Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring

Nadleśnictwo Mielec informuje, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako "ustawa" Nadleśnictwo informuje, iż:

- monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek Nadleśnictwa (ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec), kancelarie leśnictw Ostrowy (Ostrowy Baranowskie 2, 36-105 Cmolas), Pateraki (Czajkowa 154C, 39-332 Tuszów Narodowy) oraz obszary leśne Nadleśnictwa,

- Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoriongu wizyjnego jest Nadleśnictwo Mielec,

- dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotw upowoważnionych na podstawie przepisów prawa,

- przysługuje Państwuprawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania,

- przysłujuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych w trybie art. 32 ustawy.