Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Mieleckiego i Nadleśniczym Nadleśnictwa Mielec, starostwo powierzyło niektóre sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśnictwu Mielec.
Zgodnie z porozumieniem, Nadleśnictwo Mielec sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.

Nadzór obejmuje gminy:
Padew Narodowa (obręby: Babule, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty, Wojków, Zachwiejów, Zarównie),
Tuszów Narodowy (obręby: Babicha, Borki Nizińskie, Czajkowa, Dębiaki, Grochowe, Jaślany, Józefów, Ławnica, Malinie, Pluty, Sarnów, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy),
Mielec (obręby: Trześń, Szydłowiec, Chorzelów, Złotniki, Chrząstów, Wola Chorzelowska),
Gawłuszowice (obręby: Brzyście, Gawłuszowice, Kliszów, Krzemienica, Młodochów, Wola Zdakowska),
miasto Mielec (obręby: Mościska, Wojsław, Stare Miasto, Osiedle, Smoczka, Rzochów).

 Zgodnie z zapisami zawartymi w porozumieniu, Starosta Powiatu Mieleckiego powierza Nadleśniczemu Nadleśnictwa Mielec:
- lustracje powierzonych do nadzoru lasów wraz z rejestracją stanu lasów,
- cechowanie drewna i wydawanie świadectw legalności jego pozyskania w lasach objętych nadzorem,
- kontrolowanie wykonywania zadań określonych w uproszczonych planach urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha, wydawanych na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Każda osoba ubiegająca się o ocechowanie drewna w lesie nie stanowiącym własności Skarbu Państwa zobligowana jest do wypełnienia "Wniosku o ocechowanie drewna" (załącznik poniżej).
Wniosek ten musi zostać podpisany przez właściciela/właścicieli gruntu, w przypadku jego śmierci przez wszystkich spadkobierców lub przez dzierżawcę bądź zarządcę. Wcześniej przygotowany wniosek należy posiadać przy sobie podczas przyjazdu specjalisty zajmującego się nadzorem nad lasami prywatnymi. W przypadku braku takiej możliwości, wniosek można również wypełnić na miejscu, przed samym cechowaniem drewna.

Osoba sprawującą nadzór z ramienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec:
Teresa Wróbel
kontakt: tel.: 17 747 69 89
e-mail: teresa.wrobel@krosno.lasy.gov.pl

W sprawach dotyczących lasów niepaństwowych strony przyjmowane są w budynku Nadleśnictwa Mielec (ul. Partyzantów 11), w pokoju nr 11, w każdy wtorek, w godz. od 715 do 1015.

W pozostałe dni tygodnia potrzebę zgłoszenia legalizacji pozyskanego drewna można dokonać w sekretariacie nadleśnictwa na druku „Wniosku o cechowanie drewna" z pozostawieniem na druku aktualnego telefonu kontaktowego.

Druk w/w wniosku można pobrać poniżej lub w sekretariacie nadleśnictwa.