Galeria zdjęć

Obejrzyj piękne zdjęcia z lasów w zarządzie naszego nadleśnictwa.

Historia

Tekst: J.Ziobroń

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.