Wydawca treści Wydawca treści

Zanocuj w lesie

Rusza Program „Zanocuj w lesie”

Jeśli jesteś bushcraftowcem, survivalowcem albo kimś, kto po prostu chce spędzić noc w lesie, na dziko, to mamy coś dla Ciebie! Wyznaczyliśmy obszar 1500 ha, gdzie od 1 maja 2021 roku możesz spać spokojnie – bez obawy łamania przepisów prawa.

 Nadleśnictwo Mielec przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu i rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Mapa obszaru Programu „Zanocuj w lesie” z wyznaczonymi miejscami do rozpalania ognia oraz miejscami zatrzymana na terenie Nadleśnictwa Mielec

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
oraz z poziomu aplikacji mBDL 
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android)
lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 (iPhone),
z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru (dostępny na dole strony w strefie Materiały do pobrania)
  2. Lokalizacją miejsc do rozpalania ogniska. W Nadleśnictwie Mielec ognisko rozpalać można w miejscach zatrzymania „Marakana” i „Podróżnik”. Drewno w tych lokalizacjach nie jest dostępne. Rekomendujemy przynieść je ze sobą.
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu: https://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
  5. Informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

W miesiącach czerwcu i lipcu na obszarze programu w Nadleśnictwie Mielec odbywać się będą prace gospodarcze w oddziałach: 146-c (do 21.06.2024 r.), 214-a (do 05.07.2024 r.) i 191-c (do 05.07.2024 r.).

Wykaz oddziałów uzupełniany jest na bieżąco i może ulec zmianie.

  1. Terminami polowań zbiorowych w okresie jesiennym i zimowym, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

Terminy polowań zbiorowych zostaną udostępnione również na naszej stronie w momencie ich ustalenia: https://mielec.krosno.lasy.gov.pl/plan-polowan-zbiorowych#.Ya3KLbrdhPY

  1. Na obszarze objętym programem dopuszcza się możliwość używania kuchenek gazowych – przy spełnieniu wszystkich wymogów zawartych w Regulaminie korzystania z obszarów objętych programem „Zanocuj w lesie” (pkt. 17b, c i d).

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny do pobrania na dole strony) oraz przesłanie go na adres mielec@krosno.lasy.gov.pl, nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Pamiętaj o zagrożeniu związanym ze wścieklizną, boreliozą, odkleszczowym zapaleniem mózgu (kleszcze!) i innych chorobach zakaźnych np. afrykański pomór świń (niegroźny dla człowieka, ale niebezpieczny dla dzików i trzody chlewnej). Informacje o aktualnych ostrzeżeniach meteorologicznych można znaleźć na profilu facebookowym Nadleśnictwa Mielec oraz na stronie IMGW [link]

Bądź czujny i zadbaj o własne bezpieczeństwo – las to żywy organizm, którego zachowanie jest trudne do przewidzenia. Złamanie i upadek gałęzi, wywrócenie się drzewa mogą zdarzyć się w każdej chwili i być bardzo groźne dla zdrowia i życia.

Widzisz tego typu zagrożenie? Poinformuj nas o tym.

Miej na uwadze swój ekwipunek, nie odpowiadamy za rzeczy zniszczone, zgubione lub skradzione.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Magdalena Różycka – spec. ds. edukacji i ochrony przyrody

e-mail: magdalena.rozycka@krosno.lasy.gov.pl

tel.: 17 747 69 70