Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja on-line

Oferta edukacyjna w formie online

W związku z panującymi obostrzeniami, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w naszych obiektach edukacyjnych zapraszamy do skorzystania z oferty lekcji on-line.

Oferta  edukacyjna on-line skierowana jest głównie do przedszkoli i szkół podstawowych. Z tej formy spotkania można skorzystać zarówno łącząc się z nami z klasy szkolnej, jak i pracując zdalnie z uczniami przebywającymi w swoich domach.

Spotkanie w formie on-line trwa nie dłużej niż 45 minut.

W spotkaniu uczestniczy nauczyciel zgłaszający lekcje on-line.

Nagrywanie oraz rozpowszechnianie zajęć w formie on-line wymaga zgody na piśmie Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec.

Korzystanie z kamerek podczas zajęć jest mile widziane, ale nie jest wymagane.

Proponowane tematy zajęć edukacyjnych online:

Przedszkola:

 1. Leśni mieszkańcy
 2. Od nasiona do drzewa
 3. Wirtualny spacer ścieżką dydaktyczną w rezerwacie Wielki Las w Nadleśnictwie Strzyżów

Klasa I-III:

 1. Ptaki – nasi skrzydlaci przyjaciele.
 2. Zwierzęta naszych lasów.
 3. Mieszkańcy lasu.
 4. Wiosna w lesie.
 5. Od nasiona do drzewa.
 6. Gdzie się chowa sowa?
 7. Nie zostawiaj śmieci w lesie – zabierz 5 z lasu.
 8. Co zagraża naszym lasom.

Klasa IV-VI:

 1. Co huczy w lesie? Poznaj sowy naszych lasów.
 2. Malowanie przyrodą.
 3. Rozpoznawanie drzew.
 4. Grzyby jadalne i trujące.
 5. Sposoby odżywiania organizmów.
 6. Rozpoznaję w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt.
 7. Warstwy lasu.
 8. Drewno surowiec wszechczasów.
 9. Las pełen zwierząt.
 10. Sprzymierzeńcy lasu.
 11. Podstawowe zasady dokarmiania zwierzyny leśnej.

Klasy VI-VIII

 1. Drewno surowiec wszechczasów.
 2. Warstwy lasu.
 3. Martwe drewno.
 4. Grzyby jadalne i trujące.
 5. Skąd energia do życia roślin? Fotosynteza.
 6. Sprzymierzeńcy lasu.
 7. Leśnik gospodarzem lasu.

Termin oraz temat lekcji on-line ustalić można kontaktując się telefonicznie z Magdaleną Różycką tel. 17 747 69 70, kom. 698 633 654. Po uzgodnieniu terminu należy wypełnić zgłoszenie (do pobrania na dole strony) i przesłać na adres mielec@krosno.lasy.gov.pl.

Ważne!

Lekcja on-line odbędzie się po otrzymaniu maila zwrotnego z potwierdzeniem rezerwacji terminu na zajęcia edukacyjne.