Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży drewna

Hurtowa sprzedaż drewna odbywa się poprzez aplikacje Portal Leśno-Drzewny oraz e-drewno, natomiast detaliczna zgodnie z cennikiem detalicznym oraz stosownym regulaminem zamieszczonymi poniżej.

Aby zakupić drewno w sprzedaży detalicznej należy skontaktować się z właściwym leśniczym lub podleśniczym, wykupić drewno w biurze Nadleśnictwa a następnie odebrać drewno z lasu.