Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zielony Punkt Kontrolny - koncepcja

Zielony Punkt Kontrolny jest oryginalną polską koncepcją opisującą zasady tworzenia powierzchni z siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania orienteeringu, znanych na świecie pod nazwą Permanent Orienteering Courses.
Jest ona skierowana do właścicieli gruntów, którzy uznają za zasadne, aby udostępniać je społeczeństwu celem uprawiania różnych form orienteeringu. Najbardziej atrakcyjne do tego celu są tereny leśne, stąd największym beneficjentem tej koncepcji mogą być Lasy Państwowe. Projekty zrealizowane na bazie niniejszej koncepcji mogą być wykorzystane do uprawiania sportu, rekreacji, turystyki, zajęć edukacyjnych i szkoleniowych.