Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Kolejny rok będziemy nadzorować lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa

Kolejny rok będziemy nadzorować lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa

           Każdego roku władze samorządowe Powiatu Mieleckiego powierzają nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśnictwom Mielec i Tuszyma. Reprezentujący te jednostki nadleśniczowie: Hubert Sobiczewski oraz Eryk Maziarski w dniu 5 stycznia w siedzibie Powiatowego Starostwa w Mielcu podpisali kolejne porozumienie obowiązujące do końca roku 2022. Zgodnie z porozumieniem Nadleśnictwo Mielec prowadzi nadzór w gminach: Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Mielec (obręby: Trześń, Szydłowiec, Chorzelów, Złotniki, Chrząstów, Wola Chorzelowska), Padew Narodowa oraz w gminie miejskiej Mielec. Nadleśnictwo Tuszyma nadzorować będzie z kolei lasy położone na terenie Miasta i Gminy Przecław, Miasta i Gminy Radomyśl Wielki oraz gmin: Borowa, Czermin, Wadowice Górne i Mielec (obręb: Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Boża Wola, Wola Mielecka).

           Nadzór obejmuje m.in. lustracje lasów z uwzględnieniem zagadnień, o których mowa w Ustawie o lasach, cechowanie drewna i wydawanie świadectw legalności pozyskanego drewna. Ponadto nadleśnictwa będą też kontrolować wykonywanie zadań określonych w Uproszczonym Panie Urządzenia Lasu oraz przekazywać informacje na temat pełnionego nadzoru.

Dla właścicieli gruntów leśnych: https://mielec.krosno.lasy.gov.pl/witamy/-/journal_content/56/149351/20614691#.Ydv_XlndhPY